De gouden regels van het probleemoplossend denken

Er zijn een aantal regels, methoden, om problemen op te lossen. We noemen deze regels de gouden regels van het probleemoplossend denken.

Voorbeelden zijn:

Maak impliciet expliciet

Bij het oplossen van problemen maken we vaak veel impliciete veronderstellingen.

Bijvoorbeeld we nemen aan dat we weten wat het probleem. Door de probleemdefinitie op te schrijven, kunnen we erachter komen dat we dit we eigenlijk niet weten wat het probleem is. Als we er uiteindelijk in geslaagd zijn wel een goede probleemdefinitie op te stellen dan kan dit leiden tot nieuwe inzichten en misschien wel tot een geheel andere probleemaanpak.

Als we in groepsverband een probleem moeten oplossen dan kunnen we aannemen dat er consensus is over de probleemdefinitie. Sommige groepsproblemen verdwijnen als sneeuw voor de zon als de problemen benoemd worden.

We kunnen aannemen dat we alle oplossingsrichtingen kennen. Bij het expliciet in kaart brengen van deze oplossingsrichtingen kan bij een controle blijken dat er een logische oplossingsrichting ontbreekt. Dit zou uiteindelijke de gewenste oplossingsrichting kunnen zijn.

Verdeel-en-heers

Verdeel-en-heers heeft twee betekenissen.
De oorspronkelijke betekenis (Divide et impera) zegt dat door verdeeldheid te zaaien het gemakkelijker is groepen mensen te overheersen.
De verdeeldheid kan men zaaien door privileges aan enkele groepen burgers te geven en aan andere niet.
De andere betekenis zegt dat men complexe problemen kan oplossen door deze te verdelen in deelproblemen die wel opgelost kunnen worden. Met behulp van de deeloplossingen kan dan het gehele probleem worden opgelost.

Maak het simpel maar niet te simpel

Een kaart is een voorbeeld van deze regel. Kijk op Google-maps naar een satellietfoto en kies vervolgens “kaart”. Heel veel onnodige details verdwijnen. Alles wat nodig is om de weg van A naar B te bepalen blijft over.

Kiezen is: zeggen wat je niet doet

Een probleem oplossen is uiteindelijk keuzes maken, uit de mogelijke oplossingen ten minste één oplossing kiezen. Die wordt het dan en daarmee worden de andere het niet. Er zijn voldoende voorbeelden van problemen die niet werden opgelost omdat uiteindelijk er geen keuze werd gemaakt.

Als je kan omgaan met teleurstellingen dan is de rest simpel

Als de realiteit in contact komt met de verwachting dan kan dit botsen. Zo’n botsing wordt dan een teleurstelling genoemd, en daar mag je emotioneel op reageren, boos verdrietig, … .
Maar er komt een tijd dat we weer verder moeten. Als we de teleurstelling goed verwerken dan kunnen we weer aan de slag en zijn we een ervaring rijker.

Werk ook aan plan B

Een manier om met teleurstellingen om te gaan is te werken aan plan B. Door plan B zijn we niet voor een gat gevangen.

Deel:
 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • Live
 • PDF
 • RSS
 • Google Buzz